Özgeçmişim


1964 yılında Kırıkkale Hasandede’de doğdu. Atatürk İlkokulundan 1975 yılında, Kurtuluş Ortaokulundan 1978 yılında ve Kırıkkale Lisesinden 1981 yılında pekiyi derecelerle mezun oldu.

1981 yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında lisans diploması alarak mezun oldu. 1983 yılında İçişleri Bakanlığı  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde Tescil Memuru olarak Devlet memurluğuna başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra girdiği Uzman Yardımcılığı ve Müfettiş Yardımcılığı sınavlarının çoğunda başarılı oldu ve 1986 yılının Ocak ayında İçişleri Bakanlığından ayrılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak görev aldı.

İdeali olan Maliye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını birincilikle kazandıktan sonra, Merkez Bankasından ayrılarak 1986 yılının Mayıs ayında Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığında  göreve başladı.

Üç yıl süren Maliye Müfettiş Yardımcılığını müteakip Haziran 1989’da girdiği yeterlik sınavını birincilikle kazarak 1989 yılında Maliye Müfettişliğine atandı. Ağustos 1989 – Mart 1990 döneminde kısa dönem askerlik hizmetini Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Okulu ve Er Eğitim Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ABD Askeri Yardım Kurulu Türk Karargâh Birliği Komutanlığında tamamladı.

Askerlik sonrası Maliye Müfettişi olarak görevini sürdürürken Ekim 1991 – Ocak 1992 döneminde Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezinde devam ettiği “Ekonomik ve Mali Politikalar Uzmanlık Kursu”nu birincilikle tamamladı.

Haziran 1992 – Temmuz 1994 döneminde görevli olarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Eyaleti New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi, Uluslararası ve Kamu İşleri Okulunda  “Ekonomi Politikası Yönetimi” yüksek lisans (master) programına Dünya Bankası bursuyla devam etti; bu kapsamda Haziran – Kasım 2003 döneminde ABD’nin başkenti Washington, DC’de bulunan Dünya Bankasında staj yaptı ve çalışmalarını başarıyla tamamlayıp yüksek lisans (master of international affairs) diplomasını alarak Türkiye’ye döndü.

Yine Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi olarak görevini sürdürürken Temmuz 1995 – Temmuz 1996 döneminde Birleşmiş Milletler Gönüllü Uzmanı olarak Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’ya gönderildi ve Kazakistan Maliye Bakanlığında dış yardımların koordinasyonu ve yönetimi konusunda UNDP  – Asya Kalkınma Bankası  ortak projesi kapsamında danışmanlık yaptı. Bu arada Rusça dersleri aldı.

1996 Haziran ayında terfi ederek Maliye Başmüfettişliğine atandı ve Kazakistan dönüşü bu görevini sürdürürken 1996 yılı Ekim ayında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde  İşletme Doktora Programına başladı.

1997 Ağustos ayında Maliye Bakanlığında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Üç yılı aşan Daire Başkanlığı görevi sırasında dış ilişkiler ağırlıklı olmak üzere muhtelif şubeleri ve OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezini yönetti, OECD Kore ve Viyana Vergi Merkezlerinde ders verdi, Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak Avrupa Birliği ve OECD toplantılarına katıldı. 1999–2000 yıllarında DPT Müsteşarlığı tarafından koordine edilen 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına “Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri”, “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri ve Bölge Ülkeleri İlişkileri” ve “Petrol Ürünleri” Özel İhtisas Komisyonları üyesi olarak katıldı.

1998 yılında Harvard Üniversitesi Harvard Institute for International Development tarafından düzenlenen “Vergi Politikası Analizi ve Gelir Tahmini”, 1999 yılında ABD Hazine Bakanlığı, Internal Revenue Service  tarafından düzenlenen “Denetim Planlaması”, 2000 yılında Japonya Maliye Bakanlığı Institute of Fiscal and Monetary Policy (Policy Research Institute)  tarafından düzenlenen “Maliye ve Para Politikası” kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

2000 yılı Ekim ayında Maliye Bakanlığındaki Daire Başkanlığı görevinden istifa ederek Devlet memurluğundan ayrıldı ve Ekim 2000 – Ağustos 2001 döneminde bünyesinde gazete, radyo ve televizyon şirketleri de bulunan bir şirketler grubunda Grup Başkan Yardımcısı olarak İstanbul’da özel sektörde görev yaptı.

2001 Aralık ayında Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığına yeniden katıldı ve bu görevini 23.04.2015 tarihine kadar sürdürdü. Maliye Bakanlığında Nisan 2015-Ağustos 2018 döneminde Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra 13.08.2018 tarihinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Başmüfettişi olarak kamu görevini sürdürmektedir.

Meslek kuruluşlarının kursları yanında Maliye Bakanlığınca düzenlenen çok sayıda hizmet içi eğitim programına katıldı ve ders verdi. Ayrıca, Mart – Temmuz 2003 döneminde devam ettiği Milli Güvenlik Akademisinde 54. Dönem Akademik Eğitim ve Öğretim Programını başarıyla tamamlayarak diploma aldı. “Devlet Teşkilatı”, “Maliye Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri” konularında ders verdi.  “Stratejik Yönetim ve Devlet Muhasebesi” konulu doktora tezi 2007 Aralık ayında jüri tarafından kabul edildi. Mart-Nisan 2008 döneminde TODAİE tarafından düzenlenen 39. Dönem Kamu Diplomasisi Eğitim Programını başarı ile tamamlayarak sertifika aldı.

Yeminli Mali Müşavir Ruhsatı, Certificate of CFE, Bağımsız Denetçi Belgesi ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı sahibi olup, Mülkiyeliler Birliği Derneği, Columbia University Club of Turkey, Maliye Müfettişleri Derneği, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası, Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği üyesi ve Eğitim Dostları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Makaleleri muhtelif kitap, gazete, bülten ve dergilerde yayımlanmış olup, Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca 2004 yılında yayımlanan Toplam Kalite Yönetimi kitabı başkanlığını yaptığı bir ekip tarafından hazırlanmıştır.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarında görevler üstlenen Dr. Demirhan'a Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği (KAMU-DER) tarafından 15.05.2010 tarihinde Yılın Başkan Yardımcısı ödülü, ASTOP (Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu) tarafından 05.12.2013 tarihinde (Dünya Gönüllüler Günü) Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi, RADEV (Radyo Evi Derneği) tarafından 14.03.2014 tarihinde Yılın Pozitif Sivil Toplum Lideri Ödülü verilmiştir. 

İleri düzeyde İngilizce, temel düzeyde Almanca ve Rusça bilen Dr. Ali Asker DEMİRHAN evli olup, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.